Hvem er vi?

Lystfiskersøen i Skyggehale er åbnet i 1990. Området er på ca.
43.000 m2, og med en stor udvidelse i 99 er der nu i alt 3 søer på i
alt 15.000 m2.
•  Sø 1 ca. 5.600 m2,
•  Sø 2 ca. 9.000 m2,
•  Sø 3 børnesø for børn u/12år.
Den ligger midt i et naturskønt område omkring Karup Å. Det er et
familievenligt sted med borde, bænke og et opholdsrum med vandskyllende toilet. Foruden fiskeri i søen er der mulighed for fiskeri i et
stykke af Karup Å på ca. 400 m.
Søerne er åbne hele året fra 1. januar til 31. december. Søerne og
området omkring er godkendt og underlagt Veterinærdirektoratets
regler for indkøb og udsætning af fisk samt bekæmpelse af sygdomme.
Omkring søerne findes en række læskure med bænke. I det hyggelige
opholdsrum er der varme, et køleskab til evt. medbragt mad og drikkevarer og en fryser til opbevaring af fisk. Her finder man også en
kande varm kaffe til fri afbenyttelse. Brochurer, som fortæller om egnens øvrige tilbud af aktiviteter, forefindes også her.
Ved en del af sø 1 er bredden belagt med fliser, der giver gode muligheder  for  handicappede.  Kørestolsbrugere  kan  ved  egen  hjælp
komme fra P-pladsen til søen. I tilknytning til søerne findes der 2 specielle rensepladser med rindende vand og container til opsamling af
fiskeaffald. Der er desuden etableret to bålpladser, rygeovne og
3 store grill som frit kan benyttes. Sø 1 er normalt isfri og i øvrigt er
afløb fra søerne og fra rensepladserne forsynet med et rodzoneanlæg
til rensning af vandet.