News Detail

Danske Ørredsøer - liste over mulige leverandører af IHN fri udsætningsfisk til Put & Take søer - senest opdateret 010821
Danske Ørredsøer - oversigt over mulige leverandører af IHN-fri udsætningsfisk resten af 2021

Leverandør Kontaktperson By Mobil E-mail

Ege-Tved Fiskeri ApS Lars Gram Hansen Egtved 2244-3478 lars.gram@bbsyd.dk
Ravning Dambrug ApS Jørgen Jøker Trachsel Ravning 4027-1776 ravning.fiskeri@get2net.dk
Freia Forellen Export A/S Jens S. Jensen Grindsted 4056-4004 jens@freia-forellen.dk
Vejen St. Vandmølle Dambrug Christian Poulsen Vejen 3013-8808 flemmingoghanne@live.dk
Barslund Dambrug Søren Mikkelsen Karup 4020-6321 sm@tusaagaard.dk
Utoft Dambrug Peter Lassen Grindsted 2634-0420 ingevibekekristensen@gmail.com


Oplysningerne på listen offentliggøres efter samtykke med dem der er på listen.