News Detail

Inivitation fra Danske Ørredsøer - meld din sø ind i foreningen og bliv en del af et branche-netværk i denne svære IHN-virus tid
Opfordring til et medlemskab af Danske Ørredsøer i disse for vort erhverv så alvorlige tider.
Ry, den 24. juni 2021

Fiskesygdommen IHN-virus er på få uger blevet en alvorlig trussel for hele det danske Put & Take erhverv, og vi løfter i Danske Ørredsøer mange opgaver i den forbindelse for, i samarbejde med andre organisationer og eksperter i fiskebranchen, forhåbentlig at kunne finde en vej ud af denne alt ødelæggende situation for erhvervet.

Danske Ørresøer taler i skrivende stund på vegne af 48 medlemssøer over hele landet, men vi inviterer gerne flere med i båden, hvis søerne kan leve op til foreningens krav til medlemssøerne. Jo flere medlemmer - des stærkere stemme overfor de ansvarlige myndigheder – og det er specielt vigtigt nu i denne situation!

Som medlem vil du få løbende informationer om situationens udvikling – og vil kunne benytte dig af særlige aftaler mv. som Danske Ørredsøer indgår på medlemmernes vegne.

Det normale årskontingent er 3500 kr/år for et medlemssø og 1000 kr/år for efterfølgende søer, der måtte ejes af samme virksomhed. I denne særlige situation tilbyder vi de søer som modtager denne skrivelse et medlemskab for resten af året – inkl. flag og sø-beskrivelse på foreningens hjemmeside (www.dansee.dk) for kr. 1750 kr + moms. (og 1000 kr/år for efterfølgende søer, der måtte ejes af samme virksomhed). Efter årsskiftet overgår de nye søer til normalt årskontingent.

Ejere eller forpagtere af danske Put & Take søer, som ønsker medlemskab af foreningen kan sende en mail derom til Danske Ørredsøers sekretariat – Villy J. Larsen på vjl@outlook.dk. Har man spørgsmål til medlemskab er man velkommen til at kontakte Villy på mobil: 4088-5866.

Vi håber, at I vil kunne se værdien i et sådant medlemskab, og vil have interesse i at støtte op om samarbejdet med de andre medlemssøer så vi alle kan løfte i flok. For hvis ikke en flerhed af Put & Take søer vil skulle stå op for erhvervet selv – hvem skal så?

Med ønske om en fælles indsats mod et godt resultat!
Danske Ørredsøers bestyrelse

Gitte Moelsby, Nebel Sø Put & Take, Esbjerg
Niels Jensen, Fiskegaarden, Hvalpsund
Ketty Godt, Vrads Put & Take, Vrads
Hans Peder Vestergaard, H.P.’s Fiskesø, Salling
Glenn Lauridsen, Hovborg Fiskesø