News Detail

STOR TAK til velvillige krise-sponsorer til Danske Ørredsøer i forbindelse med den særlige IHN-virus situation i juni 2021
Krise-sponsorer til dækning af dele af Danske Ørredsøers ekstraordinære arbejde i forbindelse med den konkrete IHN-situation hos Put & Take erhvervet (juni 2021) Ry, juni 2021

Fiskesygdommen IHN-virus er på få uger blevet en alvorlig trussel for hele det danske Put & Take erhverv, og vi løfter i Danske Ørredsøer mange opgaver i den forbindelse for, i samarbejde med andre organisationer og eksperter i fiskebranchen, forhåbentlig at kunne finde en vej ud af denne alt ødelæggende situation for erhvervet – både for medlemmerne af Danske Ørredsøer, men også for de øvrige Put & Takesøer i landet med følgeerhverv. Den konkrete opgave er overvældende og opgaverne er mange og presserende.

Alene i uge 22 blev antallet af telefonsamtaler i sekretariatet registreret til mere end 200 – vel at mærke samtaler på i gennemsnit 10 – 15 min/stk. Hertil kommer bestyrelsens tilsvarende kæmpearbejde. Situationen tegner sig ikke bedre/ mere afklaret ved udgangen af uge 24 – og sekretariatet kan i de kommende uger se frem til marathon-opgaver med:

- direkte kontakt/svar på akutte spørgsmål til medlemssøerne
- Kontakt til og udarbejdelse af faglige input og løsningsforslag til Fødevarestyrelsen til gavn for hele erhvervet
- Løbende udarbejdelse og fremsendelse af IHN virus status-opdateringer til medlemmerne – med meget mere

Foreningens sparsomme ressourcer vil med andre ord hurtig for ben at gå på, hvis dette (hvad der desværre ser forventeligt ud) forsætter en rum tid fremover. Det er grunden til, at Danske Ørredsøers bestyrelse har valgt i denne særlige situation at gå ud til ikke-medlemmer med særlig tilbud om medlemskab, og til medlemmer og følgeerhverv med anmodning om aftale om støtte-sponsorat til dækning af udgifterne til nogle af de opgaver, som er en følge af denne helt særlige men meget kritiske situation for Put & Take erhvervet.

Følgende virksomheder har i den forbindelse valgt at støtte Danske Ørredsøer med et krise-sponsorat til en værdi af kr. 3000,- + moms:

PURE FISHING, Randers
MIDTJYSK AKVA, Klovborg

Fra Danske Ørredsøers side skal der lyde en stor tak til virksomhederne for disse krise-sponsorater, der er medvirkende til at give foreningen ekstraordinære kræfter til at løfte denne for erhvervet meget vigtige opgave!

På vegne af Danske Ørredsøer – Gitte Moelsby, Nebel Sø Fiskepark