Lake Detail

23
Skyggehale put and take
Børns sø Pris / Koncept
Børnesøen er kun for børn under 12år!
Åbningstider
Sommertid: 05.00-23.00 - Vintertid: 07.00-19.00 - Uden for åbningstid: INGEN ADGANG
Lystfiskersøen i Skyggehale er åbnet i 1990. Området er på ca.
43.000 m2, og med en stor udvidelse i 99 er der nu i alt 3 søer på i
alt 15.000 m2.
• Sø 1 ca. 5.600 m2,
• Sø 2 ca. 9.000 m2,
• Sø 3 børnesø for børn u/12år.
Den ligger midt i et naturskønt område omkring Karup Å. Det er et
familievenligt sted med borde, bænke og et opholdsrum med vandskyllende
toilet. Foruden fiskeri i søen er der mulighed for fiskeri i et stykke
af Karup Å på ca. 400 m.
Søerne er åbne hele året fra 1. januar til 31. december.

I Skyggehale har vi som den eneste lystfisker sø bevidst valgt at installere computerstyring på vandtemperaturen i hyttefadene. Det betyder, at vi langsomt kan klimatisere vores fisk fra dambrugstemperaturer (9 -12 gr.) og til søens overfladetemperatur, hvorved vi sikrer fiskenes velbefindende.
Desuden har vi så stor gennemstrømning i søen, at vi kan holde vores overfladetemperatur på max. 24 gr. - selv i ekstremt sommervejr som i 2018. Vi kan sætte fisk ud løbende HELE året.

Søerne og området omkring er godkendt og underlagt Veterinærdirektoratets regler
for indkøb og udsætning af fisk samt bekæmpelse af sygdomme.
Omkring søerne findes en række læskure med bænke. I det hyggelige
opholdsrum er der varme, et køleskab til evt. medbragt mad og drikkevarer
og en fryser til opbevaring af fisk. Brochurer, som fortæller om
egnens øvrige tilbud af aktiviteter, forefindes også her.
Ved en del af sø 1 er bredden belagt med fliser, der giver gode
muligheder for handicappede. Kørestolsbrugere kan ved egen hjælp
komme fra P-pladsen til søen. I tilknytning til søerne findes der 2 specielle
rensepladser med rindende vand og container til opsamling af
fiskeaffald. Der er desuden etableret to bålpladser, 4 rygeovne og
4 store grill som frit kan benyttes. Sø 1 er normalt isfri og i øvrigt er
afløb fra søerne og fra rensepladserne forsynet med et rodzoneanlæg
til rensning af vandet.

ORDENSREGLER
• Betaling sker inden fiskeriets start
• Nummeret skal bæres synligt!
• Fejlkroget fisk genudsættes
• Fiskeaffald i beholderen ved renseplads!
• Hunde føres i snor
• Vis hensyn over for andre fiskere
• Ryd op efter dig!

Ekstra stænger placeres tydeligt væk fra søen eller skilt ad!
Tilladte fiskeredskaber:
Flue.spinner, små blink, wobler, regnorm, majs, rejer og Power Bait.
Forfodring + andet FORBUDT! = BORTVISNING!
Priser 1 Person - 1 Stang
Timer Kr / €
0-2 Timer 100kr. / 14€
3 Timer 120kr. / 17€
4 Timer 140kr. / 20€
5 Timer 160kr. / 22€
6 Timer 180kr. / 25€
7 Timer 200kr. / 28€
8 Timer 220kr. / 31€
Ekstra time 60kr. / 9€
Dagkort 350kr. / 48€
Priser 1 person - 2 Stænger
Timer Kr. / €
0-2 Timer 160kr. / 23€
3 Timer 190kr. / 27€
4 Timer 220kr. / 31€
5 Timer 250kr. / 35€
6 Timer 280kr. / 39€
7 Timer 310kr. / 44€
8 Timer 340kr. / 47€
Ekstra time 100kr. / 14€
Dagkort 550kr. / 75€
Priser - Børn under 12 år
Timer Kr. / €
0-2 Timer 60kr. / 9€
3 Timer 70kr. / 10€
4 Timer 80kr. / 11€
5 Timer 90kr. / 13€
6 Timer 100kr. / 14€
7 Timer 110kr. / 16€
8 Timer 120kr. / 17€
Ekstra Time 40kr. / 6€
Dagkort 200kr. / 28€
Ros og kritik