Lake Detail

6
HP’s Fiskesø
Åbningstider
Åbningstider “Sommer” 01/03-31/11 kl. 6.00-22.00 “Vinter” 01/12-28/02 Lukket
Det glasklare vand, rige dyreliv og udsætning af mange forskellige ørredarter gør søen til en oplevelse for enhver lystfisker. Søen er anlagt i et reetableret 2,6 ha stort grusgravsområde og åbnede som fiskesø i 2003. Den naturlige balance i søen vægtes højt og der er udsat ferskvandsmuslinger og græskarper. I efteråret 2015 blev der desuden udsat ferskvandskrebs, som skal hjælpe med, at balancere mængden af kransnålealger. Vi prioriterer højt, at det skal være muligt for alle at ”fange en oplevelse”, derfor er toilet, fiskebro og udenomsarealet handicapvenligt. Servicebygningen er indrettet med betalingsrum med lille hyggelig siddeplads, automater med varme drikke, snacks og sodavand, samt et mindre udvalg af madding og grej. Der er renserum med stålbord og køleskab til fangsten. Rundt om søren er der placeret borde og skillehuse med bænk, hvor der kan søges ly i dårligt vejr. Med fri udsigt til søen og i umiddelbar nærhed af servicebygningen ligger det ottekantede gæstehus med borde og bænke til 30 personer. Huset kan reserveres efter nærmere aftale. Fisk udsættes dagligt i højsæsonen. I søen er der mulighed for at fange regnbueørred, bækørred, tigerørred, kildeørred, og røding.
Priser/Preise/Prices
pr. stang/pro Rute/per rod DKK
2 timer/stunden/hours 80,-
3 timer/stunden/hours 100,-
4 timer/stunden/hours 110,-
5 timer/stunden/hours 130,-
6 timer/stunden/hours 150,-
Ros og kritik