Event Detail

Lystfiskeriets Dag – 19. maj 2019!
19 maj 2019


Pressemeddelelse: Lad dit barn fange sit livs første fisk på Lystfiskeriets Dag – 19. maj 2019!
Tekst og fotos: Danske Ørredsøer. 7. maj 2019

Søndag, den 19. maj 2019 inviterer en flerhed af landets lystfiskerforeninger, naturskoler, kommuner og fiskesøer til ”Lystfiskeriets dag 2019” - Danmarks største landsdækkende lystfiskerevent!
Denne gang sker det i samarbejde med en række medlemssøer under foreningen Danske Ørredsøer, som ønsker at fejre foreningens 25. års jubilæum i 2019 med at give flest mulige børn og unge muligheden for at fange deres livs første fisk!
Over hele landet arrangeres spændende forskellige muligheder for lystfiskeri, som danskere i alle aldre vil kunne afprøve og forsøge sig med. Udvalget af aktiviteter findes på dette link: https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/lfd
I dagens anledning vil der være særlige tilbud til de besøgende ved de deltagende ørredsøer: Hos flertallet af ørredsøerne er der gratis fiskeri for børn om formiddagen – en oplagt mulighed for at lade dit barn fange sit livs første fisk. Ved andre af søerne arrangeres spændende fiskekonkurrencer med præmier til de heldige. Mange arrangører tilbyder endvidere udlån af fiskegrej og hjælp til at komme i gang med at fiske.
De danske lystfiskerforeninger har i de senere år kunnet notere sig et mærkbart fald blandt rekrutteringen af børn og unge blandt lystfiskerne. I Ministeriets seneste ”Strategi for lystfiskeri”(2018) peges på nødvendigheden af, at der iværksættes særlige ”events” for at præsentere lystfiskeri for flere børn og unge, så de derved får mulighed for at kunne vælge denne natur-oplevelse til – ofte for resten af livet!
”Vi glæder os til at byde børnefamilierne og alle andre interesserede velkommen på Lystfiskeriets dag – søndag, den 19. maj 2019” – udtaler Joe Rasmussen, formand for Danske Ørredsøer.
Når du vælger at fiske ved en ørredsø får du:
- en spændende oplevelse i den nære natur!
- en dejlig familieoplevelse!
- aftensmaden med dig hjem (gælder de fleste)!
- Vind i håret og røde kinder!
Danske Ørredsøer glæder os til at give de danske familier en spændende og velsmagende oplevelse!Bilag: Fakta om Danske Ørredsøer.
Foreningen Danske Ørredsøer – i daglig tale kaldet ”Danske Ørredsøer”- organiserer en større gruppe af landets lystfiskersøer (også kaldet ”Put & Take-søer”). Søerne udgør en let tilgængelig natur- og lystfiskeoplevelse for danskere og udlændinge, der ønsker at investere et par timer i naturen på at fange sin egen aftensmad. Mange børn og unge får deres første fangstoplevelse ved en af de danske fiskesøer. Og fiskesøerne udgør en spændende udflugtsmulighed for turister i ferielandet.
Begreberne ”Put & Take-søer”, Fiskesøer eller Ørredsøer dækker over særlige søer med tilladelse til udsætning af fisk – oftest forskellige slags ørreder - som brugerne så mod betaling kan få lov til at fiske på i naturskønne omgivelser. Ved mange af søerne har de besøgende adgang til behagelige faciliteter i form af toiletter, renserum til brug ved rensning af de fangede fisk før hjemturen – ofte også legepladser, frokost/varmerum, kaffeautomater etc. Ved flere af søerne er der mulighed for overnatning i hytter – ligesom andre af søerne ligger tæt ved lokale campingpladser eller sommerhusområder.
Ideen er, at besøgende med få timer til deres rådighed vil have høj sandsynlighed for fangst, når den sparsomme fritid skal udnyttes optimalt - for manges vedkommende et par timer lørdag eftermiddag eller i ferierne. Fiskesøernes brugere peger bl.a. på følgende begrundelser for deres valg af denne fritidsbeskæftigelse:
- En dejlig fritidsbeskæftigelse i pagt med naturen – væk fra hverdagen
- En fælles familieoplevelse for både far, mor og børn
- En dejlig afstressende fritidsbeskæftigelse
- En skøn lystfiskeroplevelse med rimelig sandsynlighed for bid i den tid der er til rådighed
- En naturoplevelse med indbygget mulighed for at få en sund råvare med hjem til aftensmaden
Hos medlemmerne af Danske Ørredsøer stilles der minimumskrav til søernes serviceydelser, så forbrugerne dermed sikres et højt niveau ved besøg hos en fiskesø, som er medlem af foreningen.
Der findes i dag godt 300 fiskesøer spredt ud over hele landet. Og flertallet af søerne er godt besøgt, særligt i sommerhalvåret fra påske til og med efterårsferien. De fleste søer holder åbent året rundt, og flere af søerne oplever endda pæne besøgstal – også i vinterhalvåret. Søerne har forskellige målgrupper alt efter de tilbudte faciliteter, søernes beliggenhed og fiskene, som udsættes i søerne.
De besøgende kan deles op i en række forskellige grupper:
- Familier med børn på hyggetur (mange børn fanger deres første fangst netop i disse søer)
- Turister, som ønsker en spændende naturoplevelse med rimelig sikker fangstgaranti
- Grupper, som ønsker en spændende fællesoplevelse i naturen (typisk skoler, spejdere, arbejdskolleger etc.)
- Sportsfiskere, der lige vil ”pudse teknikken af”, før sæsonen skydes i gang ved landets vandløb
Når man vælger at fiske ved en fiskesø, skal der ikke betales fisketegn til det offentlige, som ellers er lovpligtigt før fiskeri ved hovedparten af landets naturlige vandløb og søer. Ved fiskesøerne betales ved indgangen til søen for det antal timer, man ønsker at fiske i den pågældende dag. Og så er muligheden for fangst for hygge-lystfiskere normalt langt større her end ved de almindelige vandløb og søer.
Danske Ørredsøer hjemmeside – link: www.dansee.dk
Facebook: Dansee-De-Danske-Ørredsøer – link: https://www.facebook.com/search/top/?q=dansee%20-%20de%20danske%20%C3%B8rreds%C3%B8er&epa=SEARCH_BOX
Fotos:

Frueskov Lystfiskersø – en oplevelse for lystfiskere i alle aldre

Kontaktpersoner:
Danske Ørredsøers formand:
Joe Rasmussen, Frueskov Lystfiskersø – mobil: 22414979
Danske Ørredsøers tilknyttede konsulent:
Villy J. Larsen, AkvaKons – mobil: 40885866

Links: Strategi for lystfiskeri (2018): https://www.assens.dk/media/178999/strategi-for-lystfiskeri.pdf