Klassifikation

FishFisken FishFisken som er et udtryk for Ørredsøens vandmiljø. Der kan tildeles fra 1 fisk og op til 5 fisk. UNDER VANDMILJØ HØRER BL.A.søens dybde, vandets klarhed, ilt-forhold, samt de generelle forhold for Ørreden både før, under og efter udsætning.

Der udsættes kun fisk fra godkendte dambrug. Regnbue-, bæk- og kildeørreder er de mest almindelige ørredarter. Brødding, Tiger- og Sølvørred findes også hos flere af medlemmerne. Fodring af fiskene i ørredsøerne er forbudt. Der er ingen af medlemmerne der fodrer fiskene.