Klassifikation

Stjerner Stjerner er symbol for de faciliteter, som Ørredsøerne kan tilbyde sine gæster. Der kan tildeles fra 1 stjerne, som er Danske Ørredsøers mindstekrav, og op til 5 stjerner. UNDER FACILITETER HØRER BL.A.Betjening, kiosk, toiletforhold, hygiejne, inden- og udendørs opholdsmuligheder samt skiltning og markedsføring.

Grantræet Grantræet er symbol for de naturmæssige rammer, hvori Ørredsøen er anlagt. Der kan tildeles fra 1 træ og op til 5 træer, som er det maksimalt opnåelige. UNDER DE NATURMÆSSIGE RAMMER HØRER BL.A. landskabet, læforhold, adgangsforhold samt niveauet af vedligehold.
FishFisken FishFisken som er et udtryk for Ørredsøens vandmiljø. Der kan tildeles fra 1 fisk og op til 5 fisk. UNDER VANDMILJØ HØRER BL.A.søens dybde, vandets klarhed, ilt-forhold, samt de generelle forhold for Ørreden både før, under og efter udsætning.

Der udsættes kun fisk fra godkendte dambrug. Regnbue-, bæk- og kildeørreder er de mest almindelige ørredarter. Brødding, Tiger- og Sølvørred findes også hos flere af medlemmerne. Fodring af fiskene i ørredsøerne er forbudt. Der er ingen af medlemmerne der fodrer fiskene.